PEA กำแพงเพชร ระดมทีมเร่งแก้ไขระบบไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟฟ้าคืนเข้าสู่ระบบให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

posted in: Uncategorized | 0

PEA กำแพงเพชร ระดมทีมเร่งแก้ไขระบบไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟฟ้าคืนเข้าสู่ระบบให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น.จากเหตุการณ์พายุและฝนตกฟ้าคะนองในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าดับในบริเวณพื้นที่ อำเภอเมืองและอำเภอคลองลาน ได้รับความเสียหายประมาณ 350 รายสาเหตุเกิดจากสายไฟฟ้าแรงสูงขาดและมีเสาไฟโค่นล้มเป็นจำนวน16 ต้น ทำให้ระบบจำหน่ายในบริเวณดังกล่าวได้รับความเสียหาย ทีมงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชรนำกำลังเข้าทำแก้ไขอย่างเร่งด่วน

สถานการณ์ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ PEA กำแพงเพชร
ได้ดำเนินการแก้ไขและสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ภาพ/ข่าว โดยแผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร

 

 

 

 

 

 

 

Source : https://www.facebook.com/Provincial.Electricity.Authority/posts/1595564353806365